Log på Ny bruger   
Mediedatabasen over fagblade og magasiner
Danske Medier

Døvebladet

Medlem af Danske Medier

Branche:
9.0 Fritid, foreninger og ideel virksomhed
9.2 Kultur og oplysning
Mediatyper
Fagblad

Redaktionel målsætning:
Døvebladet er Danske Døves Landsforbunds medlemsmagasin. Hvert nummer har et tema, som bliver belyst fra forskellige vinkler. Dansk Døve-Idrætsforbund og Afdeling for Dansk Tegnsprog under Dansk Sprognævn medvirker også i magasinet.

Målgrupper:
Målgruppen er medlemmer af Danske Døves Landsforbund samt alle med privat og/eller faglig interesse for døve og dansk tegnsprog.

Danske Døves Landsforbund
Brohusgade 17, 4.
2200 København N
tlf: 20900660
Kontakt: klik her

Målinger

Kontrolleret oplag pr. udgivelse:2.884
Periode: 01-07-2014 - 30-06-2015

Udgivelser

Frekvens:
Hvert kvartal

Annoncepriser - Priser senest opdateret: februar 2023

Bredde x højde
Pris
Omslag side 2:
194 x 282
10.000,00 kr.
Bagside:
194 x 282
12.500,00 kr.
1/1-side:
194 x 282
7.500,00 kr.

Annonceklasse A: 15.000 kr. + moms for to sammenhængende sider i bladets midtersektion pr. nummer (dobbelt helside) Annonceklasse B: 12.500 kr. + moms for bagsiden pr. nummer (en helside) Annonceklasse C: 10.000 kr. + moms for inderside af forsiden eller en inderside af bagsiden pr. nummer (en helside) Annonceklasse D: 7.500 kr. + moms for en side i bladet pr. nummer. (en helside) Annoncen placeres efter redaktionens beslutning.

Godtgørelse
Af tekstsideannoncer
0%
Af stillingsannoncer
0%
Af farver
0%

AnnoncematerialexBeløbet faktureres kvartalsvis ved udgivelse af hvert nummer. En kontrakt skal underskrives af begge parter inden en annonceaftale indgås.

Udgiver


Danske Døves Landsforbund
Brohusgade 17, 4.
2200 København N
tlf: 20900660
Kontakt: klik her

Trykkeri


InterMail


Kontakt: klik her
Danske Medier - Mediernes Hus
Pakhus 4
Kalkbrænderiløbskaj 4
2100 København Ø
Danmark

3397 4000
mail@danskemedier.dk
Følg os på
Facebook
LinkedIn
Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld