Log på Ny bruger   
Mediedatabasen
Danske Medier

Efterskolen

Medlem af Danske Medier

Branche:
7.0 Offentlig virksomhed og undervisning
7.3 Undervisning og forskning
Mediatyper
Fagblad

Redaktionel målsætning:
EFTERSKOLEN sætter fokus på uddannelsespolitik, pædagogik, skoleudvikling, lærerroller, ungdomskultur samt på de ansatte og bestyrelsesmedlemmerne på landets efterskoler. Efterskolen udgives under redaktionel frihed.

Målgrupper:
Lærere, øvrige medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer ved landets efterskoler. Desuden politiske beslutningstagere og aktører inden for folkeoplysningen

Efterskolen
Magasinhuset, Flegborg 2A
7100 Vejle
tlf: 40945740
email: redaktionen@magasinhuset.dk
www.efterskoleforeningen.com
Redaktør Torben Elsig-Pedersen / torben@magasinhuset.dk

Målinger

Oplagstal: 0
Periode: 01-07-2016 - 30-06-2017
Kilde: DMO – Danske Mediers Oplagskontrol

Udgivelser

Frekvens:
11 gange årligt

Udkommer:
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11

Materialefrist:
2 uger før

Annoncepriser - Priser senest opdateret: december 2017

Bredde x højde
Pris
1/1-side:
210 x 285
kr. 9.400,00
1/2-side:
181 x 119
kr. 5.800,00
1/3-side:
73 x 243
kr. 4.300,00
1/1-side / stilling:
107 x 243
kr. 9.400,00
Bagside:
148 x 297
kr. 9.800,00
1/2-side / stilling:
88,5 x 243
kr. 4.300,00
1/3-side:
51,5 x 243
kr. 4.300,00
1/4-side:
181 x 58
kr. 4.150,00
1/4-side / stilling:
42,2 x 243
kr. 2.650,00
1/8-side:
181 x 27
kr. 1.325,00
1/8-side:
42,2 x 119
kr. 1.325,00
1/16-side:
42,2 x 58
kr. 800,00

Udgivelse nr. 1 2018 august er en forældreudgave i 60.000 eksemplarer til forældre og elever. Her er helsidesprisne i farver kr. 18.000,00 og halvsidesprisen kr. 12.000,00 i farver.

Rabatter
5 indrykninger
5%
10 indrykninger
10%
19 indrykninger
25%

Godtgørelse
Af tekstsideannoncer
0%
Af stillingsannoncer
0%
Af farver
0%

Farvetillæg
farver stillingsannoncer
500
4-farver
1.500

Øvrige priser
Til kant
10%
annonceopsætning
575

Annoncemateriale

Antal spalter
3 på tekstside 4 på rubrik+ann.
Elektr. annoncematr.
e-mail, cd, ftp-server
Format
A-4
Papir
90 g Galerie One Silk
Raster omslag
60
Spalte højde i mm.
243
Spaltebredde i mm.
Tekst: 51,5 Rubrik: 42,2
Til-kant-format
297 mm høj x 210 mm bred
Trykteknik
Offset

Annoncesalg

Annonce:
AC-AMS Media
Kunnerubhøj 34, Kolt
8361 Hasselager
tlf: 21 72 59 39
email: ac@ac-amsmedia.dk
www.ac-amsmedia.dk

Stillingskontakt


Onlinekontakt

Udgiver


Efterskolen
Vartov Farvergade 27, H. 2.
1463 København K
tlf: 33 12 86 80
email: info@efterskoleforeningen.dk
www.efterskoleforeningen.dk

Trykkeri


Specialtrykkeriet Arco
Gemsevej 4
7800 Skive
Danske Medier
Skindergade 7
1159 København K
Danmark

3397 4000
mail@danskemedier.dk
Følg os på
Facebook
LinkedIn
Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld