Log på Ny bruger   
Mediedatabasen
Danske Medier

Magasinet Pleje

Medlem af Danske Medier

Branche:
8.0 Sundhed, behandling og pædagogik
8.1 Sundhed generelt
Mediatyper
Fagblad

Redaktionel målsætning:
At give tværfaglig information i form af nyheds- og baggrundsstof fra social- og sundhedssektoren, især indenfor ældre- og handicapområdet, samt holde sektorens medarbejdere og beslutningstagere ajour og på forkant med udviklingen på området.

Målgrupper:
Primært ledere og beslutningstagere på plejeområdet: Indkøbsansvarlige, plejehjemsledere, hjemmeplejeledere, ergo- og fysioterapeuter, køkkenledere, økonomaer, ledende sygeplejersker, m.v.

Supplerende information:
Se og download medieinformation på: http://www.nyhedsinformation.dk/info/Annonce.aspx

Nordiske Medier
Mimersgade 47, 5. sal
2200 København N
tlf: 44 85 88 99
email: ark@nordiskemedier.dk
www.magasinetpleje.dk
Chefredaktør Anne Kraufeldt / ark@nordiskemedier.dk

Målinger

Kontrolleret oplag pr. udgivelse:8.635
Periode: 01-07-2014 - 30-06-2015

Web/online trafik
Kilde: Google Analytics
Periode: 2. halvår 2017

Nyhedsbrev:
Udkommer: Hverdage
Antal modtagere: 4.300

Udgivelser

Frekvens:
4 gange årligt

Materialefrist:
10 dage før udgivelse

Annoncepriser - Priser senest opdateret: oktober 2013

Bredde x højde
Pris
1/1-side:
266 x 360
kr. 22.950,00
1/2-side:
131 x 360
kr. 15.950,00
1/4-side:
131 x 180
kr. 10.950,00
1/6-side:
41 x 360
kr. 7.950,00
1/8-side:
86 x 90
kr. 6.950,00
Forside:
86 x 75
kr. 7.950,00
Bagside:
266 x 360
kr. 28.950,00

Ovenstående priser er gældende for annoncer i 4 farver. Priser er ekskl. moms.

Stillingsannoncer, priser
86x100 Ring
131x180 Ring
266x360 Ring

Stillinger på nettet

Rabatter
Ring
for tilbud

Godtgørelse
Materialegodtgørelse
efter aftale, dog max. 5%

Indstik
Ring
for tilbud

Farvetillæg
Ring
for tilbud

Øvrige priser
Tekstsideannoncer
20,00 kr.
Særplacering
+ 20%
Handelspladsen/rubrikannoncer
10,00 kr
Ring
for tilbud

Onlinepriser


Nyhedsbrevsannoncer
Nyhedsbrev, Topannonce
Ring for pris

Tekniske specifikationer:
jpg / gif – max ca. 40kb

Bannerannoncer
Topbanner 930x180
Ring for pris

Tekniske specifikationer:
jpg / gif / flash – max ca. 40kb

Link til egen annonceinfo: https://www.magasinetpleje.dk/page/view.html?id=17782

Annoncemateriale

Elektr. annoncematr.
Layout-fil: Indesign til Mac eller PC. PDF: PDF fil produceret med Acrobat Distiller indeholdende alle skrifter, billeder, grafik og farver defineret som CMYK. (Jobindstilling til Acrobat Distiller kan rekvireres). I øvrigt henvises til Branchestandard for digitalt annoncemateriale aftalt mellem DRRB, DFF og DDPFF. Diverse beskrivelser, indstillingsfiler m.v. kan hentes på www.kankanikke.dk. Billeder/Grafik: Farve: Alle Photoshop formater og i mindst 200 dpi. S/H: A
Format
Tabloid
Raster
40 linier
Trykteknik
Offset rotation

Annoncesalg

Annonce:
Nordiske Medier
Mimersgade 47, 5. sal
2200 København N
tlf: 44 85 88 99
email: mq@nordiskemedier.dk
www.nordiskemedier.dk
Kontakt: Salgschef Martin Quarder / mq@nordiskemedier.dk

Stillingskontakt
Nordiske Medier, København A/S
Mimersgade 47, 5.
2200 København N
Tlf: 60379720
Email: jobannoncer@nordiskemedier.dk
http://www.magasinetpleje.dk/job/search
Kontakt:Anna Lopez

Onlinekontakt
Kontakt:Carsten Pedersen
Email: salg@nordiskemedier.dk

Udgiver


Nordiske Medier
Mimersgade 47, 5. sal
2200 København N
tlf: 44 85 88 99
email: nica@nordiskemedier.dk
www.nordiskemedier.dk
Kontakt: Udgiver Niels Carstensen / nica@nordiskemedier.dk

Bladsalg

Abonnementstype:
1/1 år løbende abon.
Abonnementsperiode/-pris:
1/1 år 1.255 kr.
Kontakt:
Ebbe Holm tlf.: +45 4485 8899
Danske Medier - Mediernes Hus
Pakhus 4
Kalkbrænderiløbskaj 4
2100 København Ø
Danmark

3397 4000
mail@danskemedier.dk
Følg os på
Facebook
LinkedIn
Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld