Log på Ny bruger   
Mediedatabasen
Danske Medier

Tidsskrift for Jordemødre

Medlem af Danske Medier

Branche:
8.0 Sundhed, behandling og pædagogik
8.3 Læger, tandlæger m.v.
Mediatyper
Fagblad

Redaktionel målsætning:
At formidle viden om faglige og fagpolitiske emner til fremme af jordemodefaglig udvikling og bevidsthed til gavn for jordemoderstanden og forbrugerne.

Målgrupper:
Jordemødre i Danmark

Supplerende information:
Tidsskrift for Jordemødre har tilladelsen til at medtage annoncer for receptpligtig medicin.

Tidsskrift for Jordemødre
Sankt Annæ Plads 30, Boks 2217
1018 København K
tlf: 46 95 34 00
email: amk@jordemoderforeningen.dk
Redaktør Anne-Marie Kjeldset / amk@jordemoderforeningen.dk

Målinger

Oplagstal: 2.987
Periode: 01-07-2017 - 30-06-2018
Kilde: DMO – Danske Mediers Oplagskontrol

Udgivelser

Næste udgivelse: 22-11-2019

Frekvens:
8 gange årligt

Materialefrist:
ca 3 uger før udg.


Udgivelsesplan
Udgivelse
Udgivelsesdato
Deadline
2019
7
22-11-2019
01-11-2019
8
20-12-2019
29-11-2019

Annoncepriser - Priser senest opdateret: december 2018

Bredde x højde
Pris
1/1-side:
194 x 256
kr. 11.500,00
1/2-side:
194 x 115,5
kr. 7.050,00
Omslag side 2:
218 x 280
kr. 12.800,00
Omslag side 3:
218 x 280
kr. 12.800,00
1/1 side, t.kant:
218 x 280
kr. 11.500,00
1/3-side:
61 x 237
kr. 5.800,00
1/3-side:
194 x 75
kr. 5.800,00
1/6-side:
61 x 115,5
kr. 2.925,00
Rubrik:
61 x 115,5
kr. 2.000,00
Rubrik:
61 x 237
kr. 4.000,00

Alle priser er inkl. fire farver. Al materiale skal leveres færdigt og trykklart. OBS: Ovenstående priser og formater gælder ikke for stillingsannoncer (se afsnit vedr. stillingsannoncer).

Stillingsannoncer, priser
1 hel side B: 194 x H: 237 mm. 10.000 kr.
1 halv side B: 94 x H: 237 mm. 6.000 kr.
1/4 side B: 94 x H: 115,5 mm. 4.000 kr.

Stillinger på nettet

Godtgørelse
Af tekstsideannoncer
3%

Indstik
Indstik
Indhent venligst tilbud - tlf. 7022 4088

Øvrige priser
Særplacering
Efter aftale

Annoncemateriale

Annoncemateriale
Trykklart elektronisk materiale
Elektronisk materiale
Kontakt Dansk Mediaforsyning på tlf. 70 22 40 88
Format
280 mm høj x 218 mm bred
Papir omslag
100 g mat
Raster omslag
54 linjer
Til-kant-format
280 mm høj x 218 mm bred
Trykteknik
Offset

Annoncesalg

Annonce:
Dansk Mediaforsyning
Elkjærvej 19
8230 Åbyhøj
tlf: 70 22 40 88
email: tfjtekst@dmfnet.dk
www.dmfnet.dk

Stillingskontakt
Jordemoderforeningen
Sankt Annæe Plads 30
1250 København K
Tlf: 46 95 34 00
Email: jpo@jordmoderforeningen.dk
www.jordemoderforeningen.dk/job
Kontakt:Jette Poder, tlf. 4695 3407

Onlinekontakt

Udgiver


Jordemoderforeningen
Sankt Annæ Plads 30, Boks 2217
1018 København K
tlf: 46 95 34 00

Trykkeri


Datagraf Auning AS
Energivej 75
8963 Auning
tlf: 87 95 55 55
Danske Medier
Skindergade 7
1159 København K
Danmark

3397 4000
mail@danskemedier.dk
Følg os på
Facebook
LinkedIn
Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld