Log på Ny bruger   
Mediedatabasen
Danske Medier

Byggeriet

Medlem af Danske Medier

Branche:
3.0 Bygge og anlægsvirksomhed
3.1 Byggeri og anlæg
Mediatyper
Fagblad

Redaktionel målsætning:
Magasinet Byggeriet er Dansk Byggeris medlemsmagasin, der bringer portrætter af medlemsvirksomheder, casehistorier fra projekter og faglige nyheder. Byggeriet udkommer fire gange årligt og sendes til alle medlemmer af Dansk Byggeri.

Målgrupper:
Håndværksmestre, bygge- og anlægsvirksomheder, tømrer- og snedkermestre, malermestre, murermestre, kloakmestre, mindre træindustri, entreprenører m.v.

Supplerende information:
Byggeriet, medlemsblad for byggeri, anlæg og industri er det mest foretrukne medie når det gælder emner inden for de adspurgte faggruppers arbejdsområder og brancher. Ud fra et vægtet gennemsnit angiver 74% af læserne, at de oftest læser Byggeriet, mens det næsthyppigst læste blad kun opnår en score på 45%. Byggeriet har omkring 13.800 læsere, og halvdelen læser magasinet mere end én gang.

Byggeriet
Nørre Voldgade 106
1358 København K
tlf: 72 16 00 00
email: redaktion@danskbyggeri.dk
www.danskbyggeri.dk
Ansvarsh. redaktør Inger Petersen Thalund / ipt@danskbyggeri.dk
Redaktør Mette Skovgaard Petersen / msp@danskbyggeri.dk

Målinger

Kontrolleret oplag pr. udgivelse:8.961
Periode: 01-07-2018 - 30-06-2019

Udgivelser

Frekvens:
4 gange årligt

Udkommer:
24/2 - 2/6 - 1/9 - 7/12

Annoncepriser - Priser senest opdateret: januar 2020

Bredde x højde
Pris
1/1-side:
195 x 272
kr. 24.250,00
1/1 side, t.kant:
230 x 297
kr. 26.675,00
1/2-side:
95 x 272
kr. 15.100,00
1/2-side:
195 x 133
kr. 15.100,00
1/3-side:
195 x 87
kr. 13.150,00
1/4-side:
195 x 64
kr. 10.950,00
1/4-side:
95 x 133
kr. 10.950,00
Rubrik:
95 x 87
kr. 7.100,00
Rubrik:
45 x 87
kr. 3.925,00

Andre formater: Indhent tilbud. Annoncevedtægter/-kontrol: Annoncer, der bærer redaktionelt præg, vil blive forsynet med ordet "annonce". Udgiver forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod Dansk Byggeris interesser. Indstik: Ring for nærmere pris.

Rabatter
Medlemmer af Dansk Byggeri
5%
4 indrykninger
10%
8 indrykninger
15%
Ej medlem 5 indrykninger
5%
Ej medlem 8 indrykninger
10%

Indstik
3-fløjet
297x230 mm (hxb) m. 6s. farveopsl. i midten
Postkort
Ilagt bladet

Øvrige priser
Til-kant
+ 10%
Særplacering
+ 10%

Annoncemateriale

Annoncemateriale
PDF fil, QuarkXpres, PageMaker, InDesign, Photoshop, Illustrator eller EPS-fil med alt tilbehør.
Fejl
Der ydes ingen reduktion i annonceprisen i de tilfælde, hvor bladet er uden skyld i fejlen
Format
297 x 230
Papir indhold
90 gr. G-Print
Papir omslag
200 gr. G-Print
Raster indhold/omslag
70 linier
Trykkvalitet
Bladet påtager sig intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser i gengivelsen
Trykteknik
Offset

Annoncesalg

Annonce:
Dansk Byggeri
Postboks 2125
1015 København K
tlf: 72 16 00 00
email: beyerholmbyggeriet@gmail.com
www.danskbyggeri.dk
Kontakt: Annette Beyerholm / beyerholmbyggeriet@gmail.com

Onlinekontakt

Udgiver


Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
1358 København K
tlf: 72 16 00 00
email: redaktion@danskbyggeri.dk
www.danskbyggeri.dk

Trykkeri


Jørn Thomsen Elbo A/S
Essen 22
6000 Kolding
Danske Medier - Mediernes Hus
Pakhus 4
Kalkbrænderiløbskaj 4
2100 København Ø
Danmark

3397 4000
mail@danskemedier.dk
Følg os på
Facebook
LinkedIn
Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld