Log på Ny bruger   
Mediedatabasen over fagblade og magasiner
Danske Medier

Juristen

Ikke medlem af Danske Medier

Branche:
6.0 Tjenesteydelser, rådgivning og økonomi
6.2 Finans, forsikring, jura og retsvæsen
Mediatyper
Fagblad

Redaktionel målsætning:
Juristen tilstræber navnlig at stimulere den faglige debat om væsentlige retlige og retspolitiske emner og præsentere nye forskningsresultater og andre retlige analyser inden for alle retsområder, samt at gennemgå og analysere ny domme, love m.m.

Målgrupper:
Juristen henvender sig til alle jurister og andre med interesse for det praktiske retslivs forhold. Tidsskriftet beskæftiger sig med alle rets- områder, men ser det som en særlig opgave at publicere artikler og andre bidrag af bred interesse for en juridisk interesseret læserkreds.

DJØF
Gothersgade 133
1137 København K
Kontakt: klik her

Udgivelser

Frekvens:
6 gange årligt

Udkommer:
Se www.dgmedia.dk

Materialefrist:
Se www.dgmedia.dk

Annoncepriser - Priser senest opdateret: februar 2015


Rabatter
3 indrykninger
10%
5 indrykninger
15%
6 indrykninger
20%
Storkunderabat
5% ved en årlig omsætning på min. 50.000 kr.

Farvetillæg
Farvetillæg
Alle priser er inkl. farver

Udgiver


DJØF
Gothersgade 133
Postboks 2126
1137 København K
tlf: 33 95 97 00
Kontakt: klik her
Danske Medier
Richshuset
Rådhuspladsen 16, 4. sal
1550 Kbh V.
Danmark

3397 4000
mail@danskemedier.dk
Følg os på
Facebook
LinkedIn
Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld