Log på Ny bruger   
Mediedatabasen over fagblade og magasiner
Danske Medier

Medlemsbladet Dansk Blindesamfund

Ikke medlem af Danske Medier

Branche:
8.0 Sundhed, behandling og pædagogik
8.2 Forsorg, pleje m.v.
Mediatyper
Fagblad

Redaktionel målsætning:
Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. Foreningens formål er at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse. Dansk Blindesamfunds vision er: Et tilgængeligt samfund med fuld inklusion. Vi udgør et landsdækkende fællesskab, hvor vi inspirerer og støtter hinanden. Vi støtter endvidere aktivt blinde og stærkt svagsynede i udviklingslandene.

Dansk Blindesamfund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
tlf: 38 14 88 44
Kontakt: klik her

Udgivelser

Frekvens:
16 gange årligt

Annoncepriser - Priser senest opdateret: oktober 2011

Udgiver


Dansk Blindesamfund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
tlf: 38 14 88 44
Kontakt: klik her

Trykkeri


FL Reklame/Zeuner Grafisk


Kontakt: klik her
Danske Medier - Mediernes Hus
Pakhus 4
Kalkbrænderiløbskaj 4
2100 København Ø
Danmark

3397 4000
mail@danskemedier.dk
Følg os på
Facebook
LinkedIn
Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld