Log på Ny bruger   
Mediedatabasen
Danske Medier

Maskinbladet

Medlem af Danske Medier

Branche:
1.0 Landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri
1.1 Landbrug generelt
Mediatyper
Fagblad

Redaktionel målsætning:
Maskinbladet skal være landbrugets foretrukne erhvervsavis. Det redaktionelle indhold består af faglige og tidløse artikler, henvendt til alle aktive landbrug. Uafhængigheden af organisationer og politiske partier udnyttes til at sætte dagsorden.

Målgrupper:
Maskinbladet henvender sig til alle beslutningstagere, som har en direkte eller indirekte interesse i fødevareerhvervet, herunder politkere, offentlige instanser, erhvervsskoler m.v,

Supplerende information:
Maskinbladet har valgt primært at fokusere på udsendelse af avisen til de professionelle landmænd med minimum 5 kvæg/mink/svin og/eller 10 hektar jord, som der søges hektarstøtte til - uanset evt. medlemskab af foreninger o.l. Disse udvalgte landmænd sammenkøres med aktivitet på momsnummeret, hvilket slutteligt sikrer annoncørerne flest mulig købedygtige landmænd til pengene. Følgeindustri. Udover de professionelle landmænd, så modtager omkring 5.000 personer/virksomheder i følgeindustrien også avisen: maskinstationer, maskinhandlere, rådgivningscentre, medlemmer af Landbrugslederen, skovbrugere, landbrugsskoler, grovvareselskaber, politikere, medier, bureauer, abonnenter og øvrige Oplag og læsere. Maskinbladets oplag er på 40.205 og det giver omkring 104.000 læsere til hver af de i alt 17 årlige udgivelser. Faktisk rammer vi omkring 10.000 flere professionelle landmænd end vores nærmeste konkurrent. Hvem tør undlade at markedsføre sig over for dem? Maskinbladet har en høj gemmeværdi - der sikrer lang levetid for annoncerne - typisk gemmes sektion 1 i 10 dage, men 2. sektion/Brugt Pro gemmes i 21 dage.

Maskinbladet
Birk Centerpark 36
7400 Herning
tlf: 96 26 52 66
email: redaktion@maskinbladet.dk
www.maskinbladet.dk
Chefredaktør Rasmus Dalsgaard / rd@fbg.dk
Adm direktør Jørgen Lindhard / jl@fbg.dk

Læsertal indeks DK/Gallup:
109.000

Målinger

Læsertal: 114.000
Periode: 01-01-2017 - 30-06-2017
Kilde: Index Danmark/Gallup


Læsertal indeks DK/Gallup:
109.000

Nyhedsbrev:
Udkommer: 2 gange dagligt

Udgivelser

Frekvens:
17 gange årligt

Materialefrist:
10 dage før udgivelse

Annoncepriser - Priser senest opdateret: januar 2017

Onlinepriser


Link til egen annonceinfo: http://www.maskinbladet.dk/information/medieinfo

Annoncemateriale

Annoncemateriale
PDF-filer (PressOptimized), EPS-filer eller dokument i QuarkXpress - version 3.3 og nyere, Indesign, eller PageMaker 6.5. Samtlige skrifter og illustrationer vedlægges. Anvend kun PostScript fonte. For PDF-filer gælder følgende : Fotos skal være lagret so
Antal spalter
6
Format
Tabloid
Papir indhold
40 gr.avispapir.
Papir omslag
40 gr.avispapir.
Raster omslag
Max 40 linier
Spalte højde i mm.
365
Spaltebredde i mm.
266
Trykteknik
Offset-rotation

Annoncesalg

Annonce:
FagbladsGruppen A/S
Birk Centerpark 36
7400 Herning
tlf: 96 26 52 66
email: annoncer@fbg.dk
www.maskinbladet.dk
Kontakt: Salgschef Frank Jensen / fje@fbg.dk
Kontakt: Account Manager Yannick K. Kristiansen / ykk@fbg.dk

Stillingskontakt


Onlinekontakt
Kontakt:Frank Jensen
Email: fje@maskinbladet.dk

Udgiver


FBG Medier
Birk Centerpark 34-36
7400 Herning
tlf: 96 26 52 66
email: mail@maskinbladet.dk
www.maskinbladet.dk

Trykkeri


Dansk Avis Tryk A/S
Sydvestvej 10
2600 Glostrup
tlf: 43 29 21 00
Danske Medier
Skindergade 7
1159 København K
Danmark

3397 4000
mail@danskemedier.dk
Følg os på
Facebook
LinkedIn
Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld